Du er her

Vel å merke

Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi av psykologer innen Norsk Psykolog-forening fikk totalt inn 51 søknader. Kr 902 000 ble fordelt slik:

Vel å merke
Publisert
7. januar 2009

I inngangen til jubileumsåret skjer det mange har ventet på. I januar lanserer både Psykologforeningen og Tidsskriftet sine nye internettsider.

Vel å merke
Publisert
7. januar 2009

Innbyggere i Tromsø blir de første i landet som kan motta frikort fra den automatiske frikorttjenesten.

Vel å merke
Publisert
7. januar 2009

Den 11. desember meddelte Tove Mathiesen sentralstyret i Norsk Psykologforening at hun trekker seg fra vervet som visepresident i foreningen.

Vel å merke
Publisert
7. januar 2009

Regjeringen vil at flere pasienter skal behandles utenfor sykehusene. Ett av virkemidlene er refusjon for poliklinisk helsehjelp som ytes av nevropsykologer i det somatiske arbeidsfeltet.

Vel å merke
Publisert
7. januar 2009
Vel å merke
Publisert
7. januar 2009
Vel å merke
Publisert
7. januar 2009
Vel å merke
Publisert
1. desember 2008

En evidensbasert humanist. Slik ble Laurence Kirmayer introdusert på seminaret «New Perspectives on Trauma», et seminar om kulturens innflytelse på hvordan vi opplever og behandler traumer.

Vel å merke
Publisert
1. desember 2008

Sider