Du er her

Vel å merke

Vel å merke
Publisert
5. mai 2009
Vel å merke
Publisert
5. mai 2009

Sammen med helseforetakene har Helsedirektoratet utarbeidet en veileder for henvisning av barn og unge med psykiske problemer til spesialisthelsetjenesten.

Vel å merke
Publisert
5. mai 2009

Sentralstyrets sakspapirer gjøres tilgjengelige på foreningens nettsider.

Vel å merke
Publisert
5. april 2009
Vel å merke
Publisert
5. april 2009
Vel å merke
Publisert
5. april 2009
Vel å merke
Publisert
5. april 2009
Vel å merke
Publisert
5. mars 2009
Vel å merke
Publisert
5. mars 2009

Yngre psykologers utvalg (YPU) inviterer til kveldsseminar torsdag 26. mars kl. 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo.

Vel å merke
Publisert
5. mars 2009

Psykologforeningen skal kartlegge arbeidsforhold for psykologer i kommunene.

Sider