Du er her

Gull på Gaustad

Det var under åpningen av Nasjonalt Senter for hørsel og psykisk helse på Gaustad at det skjedde: Psykolog Halvor Nordeng mottok Kongens fortjenestemedalje i gull for sin mangeårige innsats for døve og døvblinde.

Det var assisterende fylkesmann Rannveig Bjerkmo som overrakte prisen, og som fortalte om grunnlaget for utdelingen: et langvarig og omfattende engasjement for døves og døvblindes rettigheter, behov og livsforhold, og en banebrytende innsats for å utvikle og forbedre denne gruppens tilbud; spesielt innenfor psykisk helsevern.

Halvor Nordeng har arbeidet ved ulike institusjoner, men først og fremst vært tilknyttet Gaustad og senere Aker sykehus. Han har benyttet sin faglige tyngde og posisjon til å formidle til politikere og sentrale personer innenfor psykisk helsevern hvilke spesielle behov døve, tunghørte og døvblinde har i forhold til kommunikasjon og tilrettelegging, og hvilke konsekvenser det får for organisering av et tilbud til denne målgruppa innenfor psykisk helsevern i Norge. Videre har han medvirket til å spre informasjon om døvblinde som programleder på TV.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen