Du er her

Vel å merke

Vel å merke
Publisert
5. mars 2009

Psykologforeningen skal kartlegge arbeidsforhold for psykologer i kommunene.

Vel å merke
Publisert
5. mars 2009

Det var stor stas da Katarzyna Barbara Tubylewicz Olsnes ble hedret med Kongens fortjenstmedalje i sølv i desember.

Vel å merke
Publisert
5. mars 2009

Årets oppgjør er et mellomårsopp-gjør, noe som betyr at det bare skal forhandles om økonomi. I stat og kommune vil også offentlig tjenestepensjonsordning og AFP i offentlig sektor bli sentrale forhandlingstemaer.

Vel å merke
Publisert
5. mars 2009
Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Arnhild Lauveng er en klok og uredd fagperson som bruker erfaring fra egen sykehistorie til å se løsninger som tar vare på håpet.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Prisen som ble tildelt i Chicago i november 2008, gis for fremragende arbeid med traumer og dissosiative lidelser.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Over 2000 psykologer fra hele Europa vil trolig komme til Oslo 7.-10. juli i år for å delta på den europeiske psykologikongressen. På besøkslisten står stjerner som Philip Zimbardo og Johan Galtung.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2009
Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Thomas Espeseth er tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje 2008 for frem-ragende doktorgradsarbeid.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi av psykologer innen Norsk Psykolog-forening fikk totalt inn 51 søknader. Kr 902 000 ble fordelt slik:

Sider