Du er her

Vel å merke

Vel å merke
Publisert
5. august 2010

De sentrale delene av lønnsoppgjørene i de offentlige sektorene er i stor grad gjennomført. Men lokale forhandlinger gjenstår ennå mange steder.

Vel å merke
Publisert
5. august 2010

Her følger litt informasjon om lønnsoppgjøret for privatpraktiserende, plikter i forbindelse med pasienthenvendelser, journalføring og Helsetilsynets internkontroller.

Vel å merke
Publisert
5. august 2010

Neste sommer er det Tyrkias tur til å være vertskap for den europeiske psykologikongressen, som arrangeres 4.–8. juli 2011. Det er nå åpnet for innsending av abstract.

Vel å merke
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
7. april 2010
Vel å merke
Publisert
7. april 2010
Vel å merke
Publisert
7. april 2010

Sider