Du er her

Vel å merke

Fagkonferansen «Hvem? Hva? Hvordan? – prioritering av mental helse innen bistand» går av stabelen i Oslo 7. og 8. mars.

Tove Gundersen (47) er ansatt som ny generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Nå kan kommuner og helseforetak i fellesskap søke tilskudd for å utvikle godt samarbeid om mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Søknadsfrist er 15. februar 2012.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side 108-110

Kommenter denne artikkelen