Du er her

Den første jobben

I 2010 fikk 312 psykologer autorisasjon. Ifolge vart medlemsregister hadde 62 prosent sin forste psykologjobb i tariffomradet Spekter-Helse (helseforetak). 16 prosent hadde sin forste psykologjobb i kommuner eller fylkeskommuner, mens 10 prosent begynte i Virke-spesialisthelsetjeneste (ideelle private helseforetak). Kun 5 prosent hadde sin forste jobb i en statlig virksomhet.

223 ble autorisert med bakgrunn i norsk utdanning, mens 38 hadde sin utdanning fra Danmark og 26 fra Sverige. Ovrige 25 nye psykologer hadde sin utdannelse fra 13 andre land.

Forhandlingsavdelingen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen