Du er her

Tilskudd for godt samarbeid

Nå kan kommuner og helseforetak i fellesskap søke tilskudd for å utvikle godt samarbeid om mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Søknadsfrist er 15. februar 2012.

Tilskuddet skal benyttes til å utvikle gode samhandlingsmodeller på psykisk helse-feltet. Målet er at pasienter skal oppleve å fungere bedre i lokalsamfunnet og bli integrert. Spesialisthelsetjenesten vil bistå kommunene i dette arbeidet.

Målgruppen er mennesker med alvorlige psykiske lidelser, også kombinert med for eksempel rusmiddelmisbruk, kognitiv svikt og psykisk utviklingshemming. Detaljert søknadsinformasjon finnes på www.helsedirektoratet.no.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen