Du er her

Store tall

97 000 voksne pasienter fikk poliklinisk behandling i psykisk helsevern i 2010 bare i Helse Sør-Øst. Av disse pasientene var det rundt 68 000 som hadde kontakt med helseforetakene/DPS, mens 31 000 pasienter hadde konsultasjoner med privatpraktiserende avtalepsykolog eller avtalepsykiater. Det var til sammen 418 årsverk avtalespesialister i Helse Sør-Øst. I gjennomsnitt hadde hver avtalespesialist kontakt med 74 pasienter i løpet av året. Antall avtalepsykologer er det dobbelte av antall avtalepsykiatere. Gjennomsnittlig antall pasienter per årsverk viste som forventet ingen forskjell.

Forhandlingsavdelingen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen