Du er her

Møter for avtalespesialister

Det gjennomføres medlemsmøter ulike steder i landet for privatpraktiserende med driftstilskudd/refusjonsrett. Møtenes innhold vil være ulike sider ved takster og takstbruk, redegjørelse for pågående planer for endringer av administrative rammer for statens økonomistyring av refusjonssystemet, internkontrollsystem i privatpraksiser, henvisningsordning for nye pasienter, redegjørelse for takstendringer i de senere årene og andre aktuelle saker. Reservér allerede nå tiden i din kalender.

Oslo mandag 6. februar kl.17.30–20.30 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngstorget. Bergen mandag 5. mars kl.17.30–20.30 Sted: Grand Terminus, Zander Kaaesgt. 6.

Trondheim mandag 13. februar ca kl.17–20.00 Scandic Hotel Solsiden, Beddingen 1.

Det vil bli gjennomført tilsvarende møte i Tromsø og/eller Bodø. Avtalespesialister i Nord-Norge vil få direkte e-post om tid og sted. Av hensyn til at enkelte deltakere har lang reisevei, vil møtene i Nord-Norge bli lagt til dagtid.

Forhandlingsavdelingen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen