Du er her

Merknad

Reportasjen «Nobelpris til svensk psykolog» på side 1126–1129 i novemberutgava av Tidsskriftet bygger mellom anna på to tekstar fra Psykologtidningen: «Dikter präglade av psykologyrket» (4/2011) og «Tomas Tranströmer – poeten som er psykolog» (24/1998).

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen