Du er her

Ny generalsekretær i «Rådet»

Tove Gundersen (47) er ansatt som ny generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

TOVE GUNDERSEN.

FOTO: RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Gundersen kommer fra spesialisthelsetjenesten i Oslo og i Vestfold, der hun i mer enn ti år har hatt lederstillinger – blant annet ved Tøyen DPS og Psykiatrisk fylkesavdeling i Vestfold.

– Vi trenger fortsatt mer kunnskap om forebygging, rehabilitering og behandling. Det har vært en positiv utvikling mot lokalbaserte tjenester i de siste tiårene, men det gjenstår fortsatt en del knyttet til brukermedvirkning og til tilgjengelighet og samordning av tjenester innenfor psykisk helsevern, sier den nye generalsekretæren i en pressemelding.

Gundersen er også opptatt av å forebygge psykiske helseproblemer for barn og ungdom.

– Det er lettere å bygge barn enn å reparere voksne. Det vil kreve samarbeid med helseforetak, utdanningsetater, idrettsorganisasjoner og politietaten – for å nevne noen vi må engasjere til å arbeide tett sammen med oss, sier hun.

Tove Gundersen er utdannet sykepleier og har hovedfag i helsefag. Rådet for psykisk helse er en frittstående humanitær organisasjon med 27 medlemsorganisasjoner som alle arbeider innenfor psykisk helse-feltet, blant andre Norsk Psykologforening.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen