Du er her

Oslo som europeisk psykologihovedstad

Publisert
5. juli 2009

Den 7. juli starter en fire dagers festforestilling i Oslo der psykologien spiller hovedrollen. Den 11. europeiske psykologikongressen blir en omfattende markering av forskningsbasert anvendt psykologi med fagfolk fra «hele verden» som deltakere. En slik markering av psykologiens solide vitenskapelige fundament er viktig i en tid da altfor mange påberoper seg å ha kunnskap om virkeligheten, uten sjenerende fundament i forskningen. Det var da også på tide at en slik internasjonal markering skjedde i Norge! Norsk Psykologforening er stolte av å kunne være vertskap for dette arrangementet, og det er mange som skal ha stor takk for å ha gjort det mulig.

Kongressen er ikke bare et sted for markering av psykologifagets bredde og dybde. Vi åpner samtidig for nye initiativ til samarbeid mellom fagpersoner, fagmiljøer og organisasjoner. Under kongressen i Oslo har vi blant annet invitert til et møte med våre amerikanske kolleger i APA, der vi skal drøfte et fremtidig samarbeid for å sette fredspsykologi på dagsordenen. Fred og menneskerettigheter er et av kongressens hovedspor, så anledningen er gitt.

APA har allerede etablert et eget stort prosjekt de kaller «Samfunnets store utfordringer», hvor de blant annet har satt miljøpsykologi på agendaen i USA. Vi ønsker å få til et liknende initiativ rundt fred. Uten tvil har psykologien og psykologer mye å bidra med for å sikre bedre grunnlag for fred og fredelig sameksistens. At psykologer fra verdens ledende våpenmakt samarbeider om et slikt tiltak med psykologer i Fredsprisens hjemland, gir grunn til forventning og ettertanke.

Miljøpsykologi er også et tema som står på agendaen i Oslo når Den europeiske psykologføderasjonen (EFPA) møtes til generalforsamling i forlengelse av kongressen. Inspirert av APAs initiativ i USA har de nordiske psykologforeningene fremmet forslag om et kartleggingsarbeid i hele Europa for å finne ut status for miljøfeltet. Vi ønsker også forslag til hvordan psykologer kan bidra til en mer vitenskapelig tilnærming til økt endringsvilje for miljøvennlige tiltak hos befolkningen. APAs arbeid med dette i USA har avdekket det som for mange sikkert er åpenbart: Psykologer har høyst relevant kompetanse til nytte for myndigheter som ønsker å oppnå langvarig endring hos en hel befolkning. Men skal psykologenes relevans i denne sammenheng bli synlig for beslutningstakerne, må vi konkretisere dette som et felles globalt prosjekt. Et samarbeid mellom EFPA og APA vil kunne bli svært spennende.

Når vi åpner dørene til Oslo som psykologiens europeiske hovedstad denne sommeren, står både fag og politikk på agendaen. Dette virker da også svært passende ettersom kongressens tittel er «Psykologien i en hurtig skiftende verden». Psykologien er i konstant berøring med endringer som skjer, både på nært og personlig plan og nasjonalt og globalt. Der menneskene er, er også psykologien. Vi er representanter for et fag som kan kaste lys over alt fra hvordan et barn i mors mage danner tilknytning, til hvordan en gruppe mennesker kan velge å sette seg i fly og styrte dem inn i bygninger i USA, eller hvordan Island kan gå konkurs. Selvsagt har vi ikke svarene alene, men vårt fag kan bidra vesentlig til forståelsen.

Jeg er svært opptatt av at vi som psykologer skal ha dette brede perspektivet på faget vi forvalter. Det bidrar til vår profesjons videre relevans for samfunnet – og det vil ikke minst gjøre hverdagen som psykolog mer spennende. Jeg ønsker dere alle velkommen til å delta i drøftinger av både fag og politikk både under kongressen i Oslo – og selvfølgelig videre fremover!

Presidentblogg

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 7, 2009, side 711

Kommenter denne artikkelen