Du er her

Boknytt

Gro Eckhoff og Anne-Grethe Urnes| Nonverbale lærevansker

Første norske bok om temaet. Tar opp forståelse, utredning, tilrettelegging, tiltak og behandling. Universitetsforlaget, 2009

Synnøve Caspari | Estetikk og helse

Kort innføring i hva estetikk er og hvilke estetiske områder som har betydning for helse og trivsel. Presenterer pasienters erfaringer, ønsker og behov for estetikk når de er innlagt i sykehus. Cappelen Damm, 2009

Aida Løver og Alexandra Beverfjord | Det bor et barn i mitt hjerte

Om å miste et barn. Hvordan håndtere savnet etter en lykke som aldri kom? Ti historier om å miste, og om tiden etterpå. Faglig bidrag ved Atle Dyregrov. Gyldendal Norsk Forlag, 2008

Ingunn Hagen og Thomas Wold | Mediegenerasjonen Barn og unge i det nye medielandskapet

Under-søkjer korleis dei unge lever med nettsamfunn, chatting, dataspel, SMS og TV. Samlaget, 2009

Katrine Zeuthen | Kærlighed og overlevelse Barneseksualitet og seksuelle traumer

Presenterer en teori om hva det betyr for barnets utvikling at voksne lærer det å skjelne mellom indre og ytre virkelighet, behov og tilfredsstillelse, lyst og ulyst, frivillighet og tvang, og ikke minst mellom omsorg og overgrep. Akademisk Forlag, 2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 7, 2009, side

Kommenter denne artikkelen