Du er her

Vel å merke

Det sentrale oppgjøret i de tre offentlige sektorene er nå ferdig. Dette gjelder tariffavtaler for ansatte i staten, kommunene/ fylkeskommunene og Oslo kommune.

Fra 1. januar 2009 er alle private helsetjenester omfattet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Med dette bortfaller plikten for helsepersonell til å tegne annen fagansvarsforsikring.

Mer enn 2000 fagfeller fra hele Europa tar denne måneden turen til Oslo for å meske seg i fag, fag og atter fag.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 7, 2009, side 713-714

Kommenter denne artikkelen