Du er her

Seniorgruppe i vest

Psykologforeningen i Hordaland har tatt initiativ til å opprette en egen gruppe for seniorpsykologene i fylket. Gruppen er tenkt som et møtested for psykologer som har jobbet lenge i «felten» og som kan ha et ønske om å møte likesinnede til refleksjon, oppsummering og sortering. Å arbeide som psykolog, ikke minst klinisk, er særdeles krevende. Det følger mye ansvar og glede, men også skuffelser ved dette, og med årene er det nok mange som kan kjenne seg igjen i å nå et slags metningspunkt hva angår å gå inn i andres problemer og gi hjelp til løsninger. Kontaktperson for initiativet er lokalavdelingsleder Lars Jørgen Berglund.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 2, 2008, side 190

Kommenter denne artikkelen