Du er her

Seniorgruppemøte Oslo

Gerdt Henrik Vedeler vil torsdag 7. februar kl 1900 reflektere over sitt liv og virke som psykolog gjennom 56 år. Deretter blir det god tid til samtale og refleksjoner både med ham og andre kolleger med lang erfaring.

Alle psykologer over 60 år er hjertelig velkomne til faglige, kollegiale og vennskaplige samtaler. Møtet holdes i Foreningens lokaler i Kirkegt. 2 i Oslo.

De som ønsker å stå på en intern epostliste, kan sende sin e-postadresse til tgaltung@online.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 2, 2008, side 190

Kommenter denne artikkelen