Du er her

Boknytt

Nadja. U. Prætorius | Stress – det moderne traume | Beskriver og analyserer hvordan arbeidslivet kan traumatisere. Fremhever viktigheten av korrekt diagnose, og skisserer rettingslinjer for vellykket stressrehabilitering. Dansk psykologisk forlag

Peter F. Hjort | Uheldige hendelser i helsetjenesten – en lære-, tenke- og faktabok Forfatteren går inn for at helsetjenesten må bygge opp en sterkere kultur for sikkerhet. God og engasjert ledelse og rapportering av alle hendelser er nødvendige virkemidler. Gyldendal Akademisk

Jill Byrnit | Mennesket – det hypersociale dyr Gjennom et vell av eksempler fra egen og andres forskning redegjør forfatterne for menneskets særlige hypersosialitet. Hun tar fatt i myter om hvordan vi mennesker atskiller oss fra andre dyr, og tar opp temaer som intelligens, behov for tillit og fascinasjon over onde figurer i tv-serier. Dansk psykologisk forlag

Daniel N. Stern | Her og nå. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv I øyeblikket av umiddelbar opplevelse åpner det seg en mulighet for å skue grunnleggende sannheter om menneskets psykologi, mener Stern. Stein Bråten har skrevet forordet til den norske utgaven. Abstrakt forlag

Sigrid Bunkholt Sandsberg |Kroppens språk – sjelens smerte Ubestemte eller uklare lidelser representerer en betydelig del av sykdomsbildet i befolkningen. Boken henvender seg til personer som selv ha plager, til pårørende og venner, men også til fagfolk. Kolofon forlag

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 2, 2008, side

Kommenter denne artikkelen