Du er her

Troverdighet

Publisert
11. februar 2008

– Vurdering av troverdighet er av særlig betydning i voldtektssaker, hvor det er mest vanlig med overgrep gjort av en bekjent eller familiemedlem hvor det ofte kan mangle tekniske bevis, og spørsmålet blir om samleiet var frivillig eller tvungent. Verken lekfolk eller politietterforskere er bevisst hvordan de lar seg påvirke av stereotype oppfatninger av hvordan et voldtektsoffer skal oppføre seg, sier psykolog Guri Bollingmo til Klassekampen. Hun har sammen med Ellen Wessel skrevet doktorgrad om emnet.

– En slik oppfatning er at offeret skal vise følelser som henger sammen med innholdet i fortellingen, som å gråte i voldtektssaker. Noe som ikke alltid samsvarer med virkeligheten, fordi kvinnene har bearbeidet eller distansert seg fra hendelsen.

Klassekampen 17.12.07

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 2, 2008, side

Kommenter denne artikkelen