Du er her

Frivillighet

Publisert
11. februar 2008

Torleiv Odland, spesialist i klinisk psykologi, uttaler seg om frivillighet:

– Mange har «i seg» at det er viktig å bruke tålmodighet og engasjement på å hjelpe andre. Men det er ingen enkel beslutning å gå inn i noe som er både krevende og tidkrevende. Vi må ha respekt for at mange har gode grunner for at de ikke kan – kanskje har de gamle foreldre eller andre i nær familie som de må ta seg av, sier han.

Aftenposten 02.01.08

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 2, 2008, side

Kommenter denne artikkelen