Du er her

Etablering av pyskisk helsetjeneste i kommuner

Psykisk helsetjeneste for barn og unge er et pionerprosjekt i Bærum kommune, og har etablert seg som et konsept som flere kommuner følger. Kommunen har nå utarbeidet en tjenestebeskrivelse som gjør det enklere for andre kommuner å etablere tilsvarende.

Psykisk helsetjeneste for barn og unge har et forebyggingsperspektiv i fokus, og utfyller tjenestetilbudene i kommunen – spesielt mellom det kommunale og statlige tjenestetilbudet. Konseptet bygger på at effekten og gevinsten av tidlig hjelp med korttidsbehandling er dokumentert både på kort og lang sikt.

Da vi startet arbeidet med Psykisk helsetjeneste for barn og unge i 1999, la vi vekt på «det gylne øyeblikk» – det å lytte til de som søker hjelp, ha nok kompetanse til å vurdere hjelp og tilby hjelp når de trenger det, sier Ellen Skjerven, leder for tjenesten. Hun legger til at det er viktig for barn og unge at hjelpen gis tidlig og før problemene blir for store.

– For å bidra til å gjøre det enklere å etablere en psykisk helsetjeneste for barn og unge i kommunene, har vi utarbeidet Tjenestebeskrivelse Psykisk helsetjeneste for barn og unge. Tjenestebeskrivelsen beskriver en metode for både faglig og administrativ tilrettelegging av en slik tjeneste, sier Skjerven. Hele tjenestebeskrivelsen kan bestilles på psbu@baerum.kommune.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 2, 2008, side 190

Kommenter denne artikkelen