Du er her

Debatt og kommentar

Med stort flertall gikk Psykologforeningens landsmøte 2007 inn for å opprettholde Sentralstyrets vedtak av prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis. Det er svært gledelig, og representerer en milepæl i foreningens kvalitetsarbeid.

Mange psykologer er misfornøyde med utdanningstilbudet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Psykologforeningen tar dette alvorlig.

Det kan se ut til at mange psykologer kvier seg for å gå inn i lederstillinger. Mine erfaringer som leder er udelt positive.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 2, 2008, side 176-178

Kommenter denne artikkelen