Du er her

Doktorgrader

Selvmordsforsøk og seksuelle overgrep overfor barn og unge øker risikoen for selvmordsforsøk senere i livet dersom ikke hjelpetiltak settes inn.

De fleste epileptikere er anfallsfrie, men likevel har pasienter med aktiv epilepsi vært prioritert i den nevropsykologiske forskningen. Hva slags effekt har anti-epileptisk medisin på denne gruppen?

Dageid utforsker hiv-positive personers opplevelser og erfaringer i en sørafrikansk kultur og kontekst, og diskuterer utvikling av meningsfulle, myndiggjørende og bærekraftige støttetiltak.

En bekymringsfullt stor andel av mennesker ser sin helsetilstand som uforenlig med arbeid, og det er av stor samfunnsmessig interesse å finne årsaken til den høye andelen arbeidsudyktige.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 2, 2008, side 170-171

Kommenter denne artikkelen