Du er her

Forskningsnotiser

Framtidsforskere har lenge fantasert om datamaskiner med samme intelligensnivå som den menneskelige hjernen. Det er fortsatt langt fram.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 2, 2014, side 162

Kommenter denne artikkelen