Du er her

Debatt og kommentar

Det er grunn til å spørre hvorfor det meningsløse og brukerfiendtlige skillet mellom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling videreføres.

Regjeringen satser på forebyggende tiltak og tidlig innsats på familiefeltet. Det er viktig å legge til rette for at flere kan bevare et stabilt familieliv. Det gjør vi gjennom god familiepolitikk.

Leger trenger sykepleiere, tannleger trenger tannlegeassistenter – kommunepsykologer kan trenge skreddersydde psykologiske fagmedarbeidere.

Funn fra tvillingforskning innebærer verken determinisme eller «psykosegener», og det er ikke noen motsetning mellom arvbarhet og det at stress påvirker risikoen for psykose, slik Roar Fosse synes å mene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 2, 2014, side 153-159

Kommenter denne artikkelen