Du er her

Psykologtidsskriftet utvider

Bedre journalistikk og enda høyere kvalitet på fagartiklene. Det er målet når Psykologtidsskriftet nå forsterker redaksjonen.

Per Olav Solberg (42) er ansatt som redaktør/ journalist i Psykologtidsskriftet. Han kommer fra stillingen som redaktør i det faglitterære tidsskriftet Prosa. Solberg er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo fra år 2000 og har i tillegg litteraturvitenskap, historie og samfunnskunnskap i fagkretsen sin. Han skal jobbe som journalist, og vil også ha ansvar for bokanmeldelser og forskningsformidling.

Ida K. Holth (33) er ansatt som fagredaktør sammen med Katharine C. Williams fra 1. januar. Holth er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2012 og har i tillegg bakgrunn fra fotografi ved Kunsthøyskolen i Bergen, samt litteraturvitenskap. For tiden jobber hun også ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I Psykologtidsskriftet vil hun jobbe med utvikling av fagartikler og fagstoff.

Katharine Cecilia Williams (41) er spesialist i klinisk arbeidspsykologi og er ansatt ved Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse ved Oslo universitetssykehus. Hun har arbeidet som klinisk psykolog med døve og hørselshemmede siden 2001, men er nå tilknyttet sykehuset som forsker. Også hun vil hovedsakelig arbeide med utvikling av fagartikler og fagstoff.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 2, 2014, side

Kommenter denne artikkelen