Du er her

Nytt psykologinettsted

Psykologisk.no skal være et tidsskrift på nett for fagfolk og psykologi-interesserte, ifølge redaksjonen som ledes av Pål Johan Karlsen, tidligere fagredaktør i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Nettstedet ble lansert i midten av januar og visjonen er å dyrke nysgjerrigheten om mennesket og om psykologi. Tidsskriftet utgis i samarbeid med Psykologiforbundet. I tillegg til fagartikler, kan psykologisk.no by på faste spalter som «Fra terapirommet», «Kritisk tenkning» og «Månedens klassiker» for å nevne noe.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 2, 2014, side

Kommenter denne artikkelen