Du er her

Debattert

Forkjølet psyke?

Styrking: Regjeringen vil arbeide for å styrke det psykiske helsetilbudet. I dag er det ikke godt nok. Det må bli enklere å få hjelp.

Statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale 1. januar

Forvirring: Befolkningens psykiske helse er også en temperaturmåler for samfunnet vi lever i og hvordan det makter å håndtere mangfold. Det samfunnet er Erna Solberg nå sjefen for. Hun kan bestemme hvor det skal satses. Da er det i første omgang nødvendig å presisere hva man mener med psykisk helse.

Marie Simonsen i Dagbladet 4. januar

Myte: Statsministeren klarte i løpet av sin korte nyttårstale å diagnostisere halve det norske folk med en sykdom som ikke er sykdom, men beskrivelsen av et forsøksvis oppegående menneskeliv på to skjelvne ben. Deretter sementerte hun myten – usann og uvitenskapelig – om at daglig strev og brustne forventninger blir til alvorlig psykisk sykdom uten behandling.

Elisabeth Swensen i Dagbladet 10. januar

Manglende forståelse: Budskapet synes å være at psykiske lidelser er noe som går over av seg selv bare vi unnlater å forholde oss til det. I det øyeblikket fagfolk tar problemet på alvor, gis psykiske lidelser legitimitet og forsterkes etter «Jo mer vi snakker om det, jo sykere blir vi»- prinsippet. Denne holdningen vitner om en manglende forståelse av hva psykiske helseplager er.

Tor Levin Hofgaard kommenterer Simonsen og Swensen i Dagens medisin 13. januar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 2, 2014, side

Kommenter denne artikkelen