Du er her

Ingen konkurrenter til hjernen

Framtidsforskere har lenge fantasert om datamaskiner med samme intelligensnivå som den menneskelige hjernen. Det er fortsatt langt fram.

I Japan har et forskerteam programmert landets kraftigste datamaskin til å simulere deler av den menneskelige hjernen. Datamaskinen modulerte ett sekund av aktiviteten i kun én prosent av hjernen, og den brukte hele 40 minutter på oppgaven. Prosjektet er det største hittil innenfor hjernesimulering og hentet forskere fra flere anerkjente miljøer både i Asia og Europa. Selv om resultatet av simuleringen kanskje ikke høres så imponerende ut, er forskerne selv fornøyd med reslutatet: De har fått ny kunnskap om hvordan de skal konstruere framtidige simulererinsprogrammer, men er samtidig helt avhengige av at det utvikles datamaskiner med helt andre prosesseringshastigheter enn i dag. Intel, som utvikler dataprosessorer, har som mål å lage en slik supermaskin innen 2018, en såkalt «exascale computer».

– Datamaskinen som ble brukt under denne simuleringen, var i stand til å representere én prosent av nettverket i den menneskelig hjernen. Med «exascale computing» vil det være mulig å simulere hele hjernen helt ned på nervecelle- og synapsenivå, sier en av forskerne i prosjektet, Markus Diesmann.

KILDE: The Telegraph, UK.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 2, 2014, side

Kommenter denne artikkelen