Du er her

Juryer er for lite opptatt av «rimelig tvil»

Data fra en rekke studier viser at juryer er tilbøyelige til å dømme tiltalte skyldig til tross for betydelig tvil om skyldspørsmålet.

Fire forskere fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har analysert et stort videomateriale som viser vitneutsagn foran ulike juryer i fingerte rettssaker. Juryene ble ikke instruert på forhånd. Funnene viser at flertallet av unge og eldre medlemmer av de ulike juryene, samt flertallet av politifolk i disse juryene, var villige til å dømme en tiltalt skyldig når sannsynligheten for skyld ikke oversteg 0,6. Dette er betydelig under akseptert standard for «utover rimelig tvil», hvor sikkerhet knyttet til skyldspørsmålet skal være på rundt 0,9.

Studien ble publisert i tidsskriftet Applied Cognitive Psychology i november i fjor under tittelen «The probability of guilt in criminal cases: Are people aware of being ?beyond reasonable doubt??» Forskerne bak studien er Svein Magnussen, Dag Erik Eilertsen, Karl Halvor Teigen og Ellen Wessel.

KILDE: UiOs nettsider, Psykologisk institutt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 2, 2014, side

Kommenter denne artikkelen