Du er her

Boknytt

Jan Grue | Kroppsspråk Fremstilling av funksjonshemning i kultur og samfunn Boken handler om kropp i sin alminnelighet og uvanlige kropper i særdeleshet – og om hvordan vi tenker, skriver og forteller om kropp. Boken drøfter norske og internasjonale eksempler på fremstilling av uvanlige kropper og gir en innføring i nyere forskning på funksjonshemning. Gyldendal Akademisk, 2014. 158 sider

Lars Johan Danbolt, Leif Gunnar Engedal, Hans Stifoss-Hanssen, Knut Hestad og Lars Lien (red.) | Religionspsykologi Hvilken betydning har tro og livssyn for mennesker i dag? Kan tro forebygge sykdom? Forfatterne drøfter disse og andre spørsmål knyttet til religionens betydning for mennesker. Boken gir også et innblikk i hvordan spiritualitet kan være både et problem og en løsning for mennesker med psykiske vansker. Gyldendal Akademisk, 2014. 397 sider

Per-Åge Gjertsen | De usynlige barna I denne boken forteller fem unge mennesker om hvordan det har vært å være usynlig som barn. De har ikke blitt anerkjent og har følt seg krenket. Gjennom psykologiske og sosiologiske teorier viser forfatteren hvordan man kan forstå og reflektere over disse fortellingene om usynlighet, og hvordan negativ utvikling kan endres. Fagbokforlaget, 2013. 260 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 2, 2014, side

Kommenter denne artikkelen