Du er her

Professor i sosial marginalisering

Publisert
1. juni 2005

Kjell Underlid ble nylig tilsatt som professor i sosial marginalisering ved Høyskolen i Bergen. Han har tidligere skrevet om det å være arbeidsløs. Nå er det de fattige som er hans hovedtema. I en redaksjonell kommentar i Tidsskriftet (10/01, s. 917) skriver han: Fattigdommens psykologi har hittil handlet om psykologiens fattigdom, med mangel på interesse og forskningsinnsats. Fattigdom har nærmest vært et ikke-tema i psykologisk faglitteratur. Tiden er inne for å snu denne trenden og gjøre opp for gamle unnlatelsessynder.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, side

Kommenter denne artikkelen