Du er her

Samarbeidsutvalg for privatpraksis

Publisert
1. juni 2005

Norsk Psykologforenings sentralstyre har oppnevnt to representanter til samarbeidsutvalget i hver helseregion. Samarbeidsutvalgene er hjemlet i rammeavtalen om privat spesialistpraksis mellom RHF og Norsk Psykologforening. I Helse Nord er Tom Daniloff Bakkemo og Stig Olaussen oppnevnt, i Helse Midtnorge Sverre Sævareid og Årstein Skiftun, i Helse Vest Astrid Hansen og Jørn Hetland, i Helse Sør Ole Reine og Tore Børhaug med Marit Hærnes som vara, i Helse Øst Ingebjørg Egge og Arne Trældal. Samarbeidsutvalgenes oppgaver dreier som om drift og samarbeid knyttet til de privatpraksisene som er basert på avtale om driftstilskudd med de regionale helseforetakene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, side

Kommenter denne artikkelen