Du er her

– Alltid feilmarginer i tester, sier Assessio

Publisert
1. juni 2005

På bakgrunn av uroen rundt WISC-III har Assessio ved Dag Øyvind Nilsen et leserinnlegg i dette nummeret av Tidsskriftet. – I innlegget ditt skriver du at normene for lave skårer i WISC-III blir lite reliable, fordi det er et lavt antall barn i testens normgrunnlag med en IQ på under 70. Har Assessio informert testbrukerne om dette i veiledningen som følger med testen?

Det hører med til test-teknisk allmenn-dannelse å kjenne til testens feilmarginer, sier Dag Øyvind Nilsen.

– Nei, vi har ikke sett det som nødvendig. Det at tester ikke differensierer så godt i ytterpunktene som i dette tilfellet i øvre og nedre områder, burde jo være kjent kunnskap for brukerne av WISC-III. Feilmarginen er større desto lavere du kommer på skalaen. Ja, jeg vil si det hører med til test-teknisk allmenndannelse å kjenne til at det er slik.

– Dette er jo et spørsmål om hva vi skal forvente av testbrukerne, fortsetter Nilsen. – Av testmanualen ser en at normgrunnlaget er begrenset, slik jeg sa. Og testen må alltid brukes sammen med annen informasjon om barnet.

– Nå er det en del uro og bekymring i forhold til WISC-III. Hva vil Assessio gjøre med det?

– Leserinnlegget i dette nummeret gir informasjon og forklaring til testbrukerne. Der skriver jeg mer utfyllende om testen og om tolkning av den.

– Så Assessio har ikke vurdert å endre informasjonen dere sender til brukerne når de kjøper testen?

– Nei, det har vi ikke.

– Noen har ytret ønske om at Assessio gjør tilgjengelig de amerikanske eller engelske normene. Er det noe dere vil ta fatt i?

– Det er ikke gitt at vi har lov til å gjøre det. Vi er bundet av rettighetene til Wechsler-testene, og kommer ikke til å gjøre noe med dette i første omgang.

– Det har vært uro rundt dette en god stund. Hvorfor har dere vært så sene med å komme på banen?

– Det har ikke vært noen massiv pågang før nå i det siste. Vi har sendt svar til testpolitisk utvalg, som har kontakt med mange fagmiljøer. Men nå så vi at det var behov for en orientering gjennom Tidsskriftet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, side

Kommenter denne artikkelen