Du er her

Raskt i gang!

Publisert
1. juni 2005

Jeg er nyutdannet fra Danmark, og har midlertidig lisens i psykologpraksisperioden som kreves for å få varig autorisasjon i Norge. Jeg har hørt at jeg ikke har lov til å ha en liten privatpraksis ved siden av jobben. Er det tilfellet?

Jypling

Du er psykolog, også når du åpner en liten privatpraksis. Selv om du bare har lisens, så stilles det de samme formelle kravene til deg når du starter for deg selv, som til alle andre psykologer. Når du åpner praksisen må du gi melding til en rekke registre (se Tidsskriftet mai 2004, «Alltid nye registre»). For pasientene er det en garanti at du er psykolog – og at du derfor er underlagt strenge bestemmelser om taushetsplikt, journalføringsplikt, med mer. Du er også pliktig til å ha en fagansvarsforsikring, som sikrer pasientene økonomisk dersom noe skulle gå galt. Fagansvarsforsikringen kan du tegne i Vital via Norsk Psykologforening. Tidligere kunne bare psykologer med varig autorisasjon tegne denne forsikringen. I forbindelse med reforhandling av forsikringsbetingelsene er det nå åpnet for at også psykologer med lisens kan tegne fagansvarsforsikring. Fra 2006 vil fagansvarsforsikring være obligatorisk også for våre medlemmer med lisens. Alle psykologer bør ha en fagansvarsforsikring.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, side

Kommenter denne artikkelen