Du er her

Tillitsvalgtkurs

Det planlegges et vanlig tredagers tillitsvalgtkurs 12.–14. september i Oslo-området. Målgruppen for kurset er tillitsvalgte i Psykologforeningen som ikke tidligere har deltatt på tillitsvalgtkurs, eller som ikke har deltatt på lang tid. Temaer som tas opp er aktuelle bestemmelser i arbeidslivets lov- og avtaleverk, arbeidsavtaler, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet, regler ved oppsigelser og omstillinger, tariffoppgjør og lønnspolitikk, forhandlingsteknikk med mer. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta. Benytt påmeldingsskjemaet vedlagt invitasjonen. Påmelding og henvendelser til Lisbet Jonassen tlf 23 10 31 31, e-post lisbet@psykologforeningen.no. Påmeldingsfrist er 12. august.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, side

Kommenter denne artikkelen