Du er her

Verv gir uttelling

Publisert
1. juni 2005

Verv som tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt gir kompetanse som er relevant for rolleforståelse, for tjenestens oppbygging og i forhold til lederoppgaver. Systemforståelsen en tillitsvalgt erverver, styrker fagkompetansen og anvendelse av fagkunnskapene. Spesialistutdanningen for psykologer er en formalisert integrering av akademiske kunnskaper og praktisk anvendelse overfor ulike pasientgrupper. Dette er bakgrunnen for at tillitsverv og deltakelse på tillitsvalgtkurs nå kan søkes godkjent som en begrenset del av de frie spesialkurs i spesialistutdanningen og som ett element i kravene for vedlikehold av spesialiteten. Nærmere bestemmelser med omfangskrav til verv er under utarbeidelse. Det er kun verv/kurs etter 1. januar 2005 som er tellende.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, side

Kommenter denne artikkelen