Du er her

Råd til brukerne av WISC-III

Publisert
1. juni 2005
  • Korriger testresultatene i tråd med klinisk skjønn, andre tester, skolekarakterer og andre kilder, som foreldre og lærere.
  • Sammenlign WISC-III-protokollen med WISC-R-protokoller fra barnet når den foreligger.
  • Bli kjent med testens sterke og svake sider og ta hensyn til dem. Utveksle erfaringer med kolleger.
  • Skaff deg engelske eller amerikanske normer for sammenligning.
  • Når du tester fremmedspråklige elever, korriger med tester som stiller lavere krav til språklig kompetanse.
  • Ved mistanke om at du tidligere har gjort gale konklusjoner, ta mappen frem igjen og kall om nødvendig barnet inn på nytt.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, side

Kommenter denne artikkelen