Du er her

Lønn i Helseforetakene

Publisert
1. juni 2005

Etter mer enn ett års forsinkelser er nå endelig forhandlingene i hvert helseforetak i gang. De foreløpige resultatene vil foreligge i midten av juni. De endelige og offisielle resultatene vil først være klare når de sentrale partene NAVO-helse og Akademikerne-helse har protokollert avslutningen av handlingene for alle helseforetakene samlet. De hovedtillitsvalgte og forhandlingsdelegasjonen ved det enkelte helseforetak vil i ukene fremover bli avkrevet en svært omfattende innsats til beste for psykologfellesskapet. Underveis i forhandlingsprosessen er det full taushetsplikt om innholdet i forhandlingene og innholdet i diskusjonene som foregår. Det er reglene for denne type forhandlinger. Det er nå våre tillitsvalgte skal bruke sin tillit, og vi respektere at de har den. I forhandlingsperioden skal de hovedtillitsvalgte bruke tiden og kreftene på forhandlingene og mindre ressurser til å betjene det enkelte medlem. Støtt opp under forhandlingene ved å sørge for at forhandlerne får mest mulig ro og tid til å forhandle!

Det skal denne gangen forhandles om lønnsveksten for 2004 og 2005 samlet. Lønnsendringene skal imidlertid først gjelde fra 1. januar 2005, noe som må få konsekvenser for lønnsendringenes størrelse. Gode helsetjenester krever at psykologer tjener godt nok til å kunne konsentrere seg om klientarbeidet. For stor turnover svekker også kvaliteten på tjenestene til pasientene. Sørg for at foretakenes ledelse vet at samtlige psykologer er klare i dette spørsmålet!

Fra 1. januar 2006 skal det være nye lønnsforhandlinger om kun økonomi (mellomårsoppgjør). Det oppgjøret som foregår i disse dager, omfatter både økonomi og mye tekst om blant annet arbeidstid og sosiale bestemmelser (full lønn under sykdom, med mer). Fra Akademikernes side har det vært en hard kamp for å sikre de sosiale bestemmelsene som en del av den avtalen de sentrale parter forhandler. Det har foreløpig ikke vært mulig å komme til enighet med NAVO-helse om dette. Spørsmålet vil bli tatt opp igjen mellom de sentrale parter før den samlede avslutningen av forhandlingene for alle helseforetakene samlet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, side

Kommenter denne artikkelen