Du er her

Fagpressepris til Tidsskriftet

Tidsskrift for Norsk Psykologforening ble tildelt Fagpressens forsidepris 2005. – Bladet evner å pirre lesernes nysgjerrighet – selv innenfor temaer som kan være vanskelige, sa juryleder Eva Bratholm.

Publisert
1. juni 2005

Redaktør Torkil Berge mottar diplom og blomster fra Eva Bratholm.

Foto: Berit Nyman.

Nyskapning, oppmerksomhetsverdi og signaleffekt som avspeiler innholdet, var kriterier som ble vektlagt ved tildelingen. – Tidsskrift for Norsk Psykologforening har gjennomført en grunnleggende ansiktsløftning i forhold til den noe dokumentpregede forsiden de hadde tidligere, sa jurylederen. – I dag er forsidene spennende og litt frekke, og hvert nummer er forskjellig.

Stolt og glad tok redaktør Torkil Berge imot prisen og klem fra Eva Bratholm: – Redaksjonen har gjennomført en omfattende endring av Tidsskriftets layout og design. At vi ender opp med å få pris for beste forside, er som å delta i en feelgood-movie, sa han, og takket spesielt Kristin Berg Johnsen som designer forsidene.

Det årlige arrangementet for utdeling av fagpressepriser i ulike klasser er en stor begivenhet for de omkring 230 fagtidsskrifter og fagblader som er medlemmer i Fagpressen. Juryen representerer stor faglig tyngde, med medlemmer fra journalistiske fagmiljøer og fra redaksjoner i fagpressen. Eva Bratholm satt i juryen for første gang, og var overveldet i møtet med fagtidsskriftene. – Det var spennende å dykke ned i havet av fagblader, og jeg fant mange perler, fortalte hun. Blant perlene var Velferd, som ble kåret til årets beste fagblad.

Da Tidsskriftet sto frem i ny bunad i januar 2004, var det nok forsiden vi i redaksjonen var mest spent på. Januarnummerets forside var en følelsesfull illustrasjon av reaksjoner på seksuelle overgrep, med ekspressive farger og tydelig bildespråk. Et sterkt brudd med den klassisk rene, hvite forsiden leserne var vant til. Vi var betatt. Men hvordan ville leserne reagere? Mange sendte spontane e-postmeldinger inn til redaksjonen de første månedene, og vi fikk tallrike tilbakemeldinger. De fleste var positive. Nå vet vi at mange av leserne, i likhet med oss i redaksjonen, imøteser hvert nytt nummer med spenning, ikke bare på grunn av innholdet. Forsiden er i seg selv en opplevelse, og gir rom for tolkninger og refleksjoner.

– Da redaksjonen skulle finne frem til en ny forside, hadde vi klare forestillinger om at den skulle signalisere akademisk seriøsitet og faglig kvalitet, sier Torkil Berge. – Vi ville bygge videre på det som hadde vært, og holdt fast ved at forsidene skulle være seriøse, og ikke trendpregede og overflatiske i uttrykket. Samtidig ønsket vi mer variasjon, farger og liv, en inviterende forside som skulle vekke leselyst og utstråle mangfold og faglig bredde. Men det var vanskelig å finne den rette samarbeidspartneren. Vi forkastet en rekke forslag. Etter hvert ble vi ganske oppgitte, og litt urolige for at vi var for kravstore. Men da Kristin Berg Johnsen leverte sine utkast, var vi ikke i tvil. Her var det vi hadde lett etter. Etter snart halvannet års samarbeid med henne, er vi tryggere enn noen sinne: Dette er et godt ekteskap! Det å få Fagpressens forsidepris er en flott bekreftelse på at vi gjorde et lykkelig valg.

– Det gjelder å være åpen for alle ideer og innfall, og ikke legge begrensninger på meg selv. Som dere psykologer, sier Kristin Berg Johnsen, designer av Tidsskriftets forsider.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 6, 2005, side 541-543

Kommenter denne artikkelen