Du er her

Nytt fra Akademikerne stat

En arbeidsgruppe mellom moderniseringsdepartementet og Akademikerne stat skal komme med anbefalinger om hva som må gjøres for å sikre at vesentlig større deler av lønnsmidlene blir fordelt etter lokale forhandlinger. Gruppen er nedsatt som et resultatet av riksmeklingsmannens løsning på lønnsoppgjøret 2005. Frem til nylig møtte vi en motpart som viste reell vilje til å følge opp meklingsbokens intensjoner. Moderniseringsdepartementet gikk sågar på egen hånd ut med et debatthefte til statlige virksomheter om lønns- og forhandlingssystemet.

Det er nå kommet helt nye signaler fra departementet. Både personaldirektøren og ansvarlig statsråd har offentlig nærmest fraskrevet seg ethvert ansvar til å følge opp forpliktelsene i riksmeklingsmannens møtebok. På LO stats konferanse 1. desember uttaler statens personaldirektør at aksepten av meklingsresultatet kun var for å unngå streik, og at han ikke har til hensikt å følge opp arbeidsgruppens mandat. Tilsvarende går fornyingsminister Heidi Grande Røys ut og proklamerer det stikk motsatte av hva staten har forpliktet seg til i mekling. Slike uttalelser tilkjennegir at de ansvarlige for statens forhandlinger har liten respekt for inngåtte avtaler. Dette øker selvfølgelig faren for konflikt til våren, sier leder av Akademikerne stat, Knut Aarbakke.

For Akademikerne er det viktig at medlemmene kommer ut med samme lønnsvekst som andre arbeidstakere i staten. Vi vil ikke sitte rolig å se på at staten, for å tekkes andre grupper gir lønnstillegg til disse på bekostning av de langtidsutdannede. I arbeidsgruppen legger Akademikerne vekt på en tallbeskrivelse som gjør det mulig å sammenholde resultatene med alle andre områder i arbeidslivet. Moderniseringsdepartementet ønsker i større grad å pynte på tallene slik at resultatene fra tariffoppgjørene ser bedre ut for Akademikernes del. Slik kamuflering av sannheten et dårlig utgangspunkt. Egne, selvstendige forhandlinger for Akademikerne er eneste farbare vei for å oppnå et rettferdig og anstendig lønnsnivå for statlige akademikere.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 1, 2006, side

Kommenter denne artikkelen