Du er her

Mer å gjøre!

Publisert
1. januar 2006

Kan arbeidgiver beordre meg til å ta enda en akuttsak? Jeg arbeider på BUPA og har sagt at jeg ikke kan ta flere saker. Enda en sak innebærer noe overtid for min del for å komme ajour i forhold til alt annet jeg har å gjøre. Er det teamleder som kan beordre meg, eller må det være poliklinikkleder?

Litt stressa

Arbeidsgiver kan beordre slik du beskriver. Jeg antar at en akuttsak må tas raskt, og før andre saker, som da må utsettes. Gi sjefen høflig beskjed om at du utsetter sak xx i yy uker/dager for å ta akuttsaken. Din plikt begrenser seg til å gi beskjeder om hvordan du innretter arbeidet i en slik situasjon. Men det er klart at når du har informert (og det kan være skriftlig når en først har kommet så langt som til en beordring) om hvordan du prioriterer – så kan også sjefen blande seg inn i dette og beordre andre prioriteringer. Dersom arbeidsgiver beordrer deg til overtid, har du også krav på overtidstillegg. En ting er om du blir beordret til å ta en sak (og da innenfor vanlig arbeidstid), det er kun dersom de beordrer til overtid at du har rett på overtidstillegg.

Din nærmeste sjef vil vanligvis ha myndighet til å beordre. Det kan variere om laveste ledernivå har slik fullmakt generelt, så jeg kan ikke svare med full sikkerhet i din situasjon. Uansett vil jeg tro at du ikke kommer noen vei med å presse dem på hvem som har fullmakt til å beordre deg. En overordnet leder vil vanligvis støtte en teamleder i slike saker.

Vær forsiktig med hvordan du opptrer i en slik situasjon. Når beordring brukes, har ikke vanlig omgangsform ført til omforent løsning på arbeidsfordelingen. Forhold som i utgangspunktet kan være helt uskyldige kan da raskt utvikle seg til å bli store og ubehagelige. Legg vekt på å opptre rolig og klart. Lovverket gir arbeidsgiver (representert ved nærmeste leder) meget store rettigheter til å fordele arbeidet/beordre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 1, 2006, side

Kommenter denne artikkelen