Du er her

Skriveseminar i Hordaland

Hvordan skrive oppgaven til spesialiteten i psykologi? Det er med glede Psykologforeningen kan invitere til et «kick-off»-seminar om dette.

Alle som skal bli spesialist i psykologi, må forfatte et skriftlig arbeid som må godkjennes. Det skriftlige arbeidet kan godkjennes når som helst i spesialiseringen. Tiden for å gjøre det er nå!

Seminarleder er Tom Barth, som var helt sentral i utformingen av nytt spesialistreglement, og med erfaring fra fagutvalgenes evaluering av de skriftlige arbeidene.

Temaer er reglementet og godkjenningsprosessen, krav til form og innhold, og eksempler på oppgaver. Vi ønsker en uformell ramme, og deltakerne oppfordres til å stille spørsmål og være aktive. Ta gjerne frem egne ideer for en kort og uformell presentasjon i plenum.

Seminaret holdes 20. januar, fra 12.00–15.30, på Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gt. 9. Det er en egenandel på kr 250, som betales kontant ved oppmøte, og som inkluderer en lett lunsj. Bindende påmelding innen torsdag 12. januar.

Påmelding til Linda.Hjeltnes@helse-bergen.no, tlf 56 53 38 30.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 1, 2006, side

Kommenter denne artikkelen