Du er her

Privatpraksis – regningskort

Publisert
1. januar 2006

Fra 1. januar 2006 er det nye regningskort for de som leverer krav om refusjon fra folketrygden. De er noe mer detaljerte enn tidligere, men gir også bedre plass for merknader med begrunnelser for takster der det kreves. Regningskortet vil ikke bli trykket opp av trygden. Den enkelte psykolog må selv gå inn på trygdeetatens hjemmeside (www.trygeetaten.no) og ta en utskrift av regningskortet, som nå er i A4-format. Som tidligere kan psykologen fortsatt fylle ut regningskortet manuelt, og levere det i papirformat til oppgjørskontoret. Gamle regningskort vil bli akseptert til og med juni måned. Deretter vil kun de nye regningskortene bli akseptert.

Samtidig vil det bli mulig også for psykologer å levere kravene om refusjon elektronisk (på diskett) til oppgjørskontoret. Dataleverandørene er informert om disse mulighetene, og vil lage tilpasninger. Dersom refusjonskravet leveres elektronisk, vil trygden garantere raskere utbetaling enn om det leveres på papir – på samme måte som det allerede en del år har vært praktisert overfor leger. Psykologer med privatpraksis basert på refusjon fra trygden oppfordres til å anskaffe datamaskin og tilpasset programvare. Pass på at programvaren både er tilpasset de nye regningskortene og de statistiske data som i løpet av kort tid vil bli krevet levert elektronisk. Leverandørene som vanligvis leverer dataprogrammer til psykologpraksiser er informert om at det kommer nye krav til leveranser av statistiske data, selv om detaljene i hva som skal innrapporteres ikke ennå er klare.

De nye regningskortene forutsetter at det på hvert regningskort oppgis diagnose ved ICD-10-koder. Det er den diagnosen som psykologen til enhver tid fastsetter som skal oppgis, selv om denne avviker fra henvisende leges diagnose. Når diagnosen endres, skal regningskortets diagnose korrespondere med dette og med journal.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 1, 2006, side

Kommenter denne artikkelen