Du er her

Psykologforeningen møter studentene

Publisert
1. januar 2006

Psykologforeningens lokalavdeling i Oslo arrangerte i oktober, i samarbeid med studentforeningen PSI og Yngre Psykologers Utvalg, et informasjonsmøte for profesjonsstudentene i psykologi ved Universitetet i Oslo. Møtet handlet om arbeidsvilkår og muligheter i arbeidslivet for psykologer, og ble svært godt mottatt av studentene. I overkant av 100 studenter stilte opp.

Det var sterkt engasjement fra studentene rundt temaer som lønn, rettigheter i forhold til spesialisering, jobbintervju, jobbmuligheter etter endt utdannelse og ikke minst henvisnings- og sykemeldingsrett for psykologer.

Vi håper at vi en gang i året skal arrangere et slikt informasjonsmøte for studentene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 1, 2006, side

Kommenter denne artikkelen