Du er her

Copyright ved bruk av tester: Svar til Ole Bosnes

Publisert
1. januar 2006

I novembernummret hadde vi et innlegg i Tidsskriftet som Ole Bosnes svarte på. Jeg vil først beklage om vi gjennom vår innlegg har støtt deg, Ole? Vår intensjon var ikke å støte enkeltpersoner, men å synliggjøre copyrightreglementet og hvilke betingelser de gir for bruk av tester.

Vi er enige om det viktigste at kvalitetssikring av psykologiske tester i Norge, og at rammebetingelsene for dette arbeidet bør være best mulig. Assessio er avhenging av samarbeid, og samarbeider i stor utstrekning med forskere, kunder og andre fagmiljøer for å fremme dette arbeidet.

I sitt innlegg ber Ole Bosnes om svar fra Assessio på noen spørsmål som jeg besvarer på generell basis:

Så lenge en test eller materiell til en test er kommersielt tilgjengelig, er det naturligvis fritt frem å velge test og bruke aktuell test innenfor de betingelser som rettighetshaver og eventuelt distributører stiller. Det er ikke tillatt på noen måte å reprodusere eller kopiere hele eller deler av kommersielt tilgjengelig materiell.

Når en gammel versjon erstattes av en ny, og salget av for eksempel protokoller og lignende opphører, kan en ikke automatisk anta at man har rett til å på egen hånd kopiere opp materiell som ikke lenger fås kjøpt. Trenger man gammelt materiell til sin forskning, er dette noe som skal avklares med rettighetshaveren, noe som sjelden er et problem.

Når en reviderer tester, er alltid intensjonen at det skal innebære en forbedring og lede til økt sikkerhet i for eksempel utredningssammenheng, slik at en ut fra et generelt synspunkt vil anta at en revidering av en metode medfører en forbedring.

Vi håper vår felles agenda vil bidra til at gode og standardiserte tester blir tilgjengelig til norske psykologer i årene som kommer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 1, 2006, side

Kommenter denne artikkelen