Du er her

Moderne journalhold

Det gjennomføres to oppdateringskurs i effektivt journalhold for privatpraktiserende i 2006. Journalkursene er dagskurs og avholdes kl 12–18. Kurset vil være innrettet mot behandlingspraksiser med driftstilskuddsavtale. Kravene til journalhold har de senere år blitt klarere og annerledes enn de var for noen år siden. Samtidig skjerpes forventningene om psykologens effektivitet og pasientenes rettigheter. Journalen skal være psykologen hjelpemiddel underveis og tilfredsstille de dokumentasjonskrav som nå stilles, blant annet i forbindelse med pasientklager og ved takstbruk. Kurset har begrenset antall deltakere og begynner med lunsj. Kursavgift kr 1 000 dekker også lunsj. Første kurs går i februar, med påmeldingsfrist i desember. Andre kurs går i mars, med påmeldingsfrist 9. februar. Påmelding gjennom kursavdelingen i Psykologforeningen. Se også kurskatalogen side 48.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 1, 2006, side

Kommenter denne artikkelen