Du er her

Trenger flere psykologer

Psykologer spiller en viktig rolle for Leger Uten Grenser, og behovet øker stadig.

Publisert
1. januar 2006

Flyktninger og internt fordrevne som har måttet forlate alt har ofte et stort behov for psykologisk hjelp. Det samme gjelder ofre for naturkatastrofer og seksuelle overgrep eller annen mishandling. Som psykolog kan du også gi støtte og oppfølging til pasienter med hiv/aids eller behandle mennesker med akutte traumer.

Hovedoppgaver vil være gruppeterapi, nettverksbygging og opplæring av lokale terapeuter og ufaglærte. Arbeidet krever bred erfaring fra ulike former for terapi, og du må være i stand til å jobbe med både voksne og barn.

Ettersom du ofte vil være den eneste psykologen i prosjektet, må du kunne jobbe selvstendig. Du kan jobbe både i akutte krisesituasjoner og i mer langsiktige prosjekter.

Krav til psykologer:

  • Minst to års relevant arbeidserfaring
  • Tilgjengelig for oppdrag 6 til 12 måneders varighet
  • Språk: engelsk, god muntlig og skriftlig, fordel med fransk
  • Fordel med reiseerfaring

For mer informasjon kontakt Cathrine Ulleberg cu@oslo.msf.org eller se www.legerutengrenser.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 1, 2006, side

Kommenter denne artikkelen