Du er her

Psykologmangel

Publisert
7. februar 2012

– Vi har over mange år sett en for dårlig satsing på psykisk helse. Dette gir seg også til kjenne i det svært lave antallet psykologer i norske kommuner. Dette bekymrer oss. Norske kommuner sliter med for lite fagkompetanse på en rekke områder, deriblant psykologtjenester. Det medfører menneskelige lidelser og det medfører økte kostnader i trygd, behandlings-og sosialutgifter.

Akademikerleder Knut Aarbakke på akademikerne.no 5.1.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 2, 2012, side

Kommenter denne artikkelen