Du er her

Nerveskader etter tunnelarbeid

Lars Ole Goffeng forsvarte 23.september 2011 sin avhandling Nervous system effects in tunnel construction workers exposed to grout containing n-methylolacrylamide and acrylamide for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo

Kontakt: lars.goffeng@stami.no

Goffeng viste at nervesystemet hos tunnelarbeidere ble påvirket etter arbeid med tetningsmidler som inneholdt Nmethylolakrylamid (NMA) og akrylamid. Slike tetningsmidler ble fra 1980-tallet til 1997 anvendt ved bygging av tunneler i Norge for å hindre vannlekkasjer og stabilisere fjellet rundt tunnelene. Effektene av eksponeringen ble vurdert til å ha begrenset klinisk betydning. Dette er første gruppestudie som viser effekter i sentralnervesystemet og i synssystemet etter eksponering for NMA og akrylamid, og studien gir kunnskap som kan brukes i risikovurdering og forebygging av skader etter kjemisk eksponering i arbeidslivet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 2, 2012, side

Kommenter denne artikkelen